Skärgårdsturer

Blomstervandring 12 maj 2018

 

Avgång från Mon kl. 11.00

 

åter till Mon ca kl. 16.00

 

200 kr vuxna, barn 75 kr

 

Anmälan Söderköpings turistbyrå på tel. 0121-181 60

Safari i skärgårdens

barnkammare 2 juni 2018

 

Vi åker mot ytterskärgården, studerar häckande fåglar

och betande djur, får lära oss mera om Svärtan

 

Avgång från Mon kl. 10.00

åter till Mon ca kl. 15.00

 

250 kr vuxna, barn 75 kr

 

Anmälan Söderköpings turistbyrå på tel. 0121-181 60

Säl och örnsafari 8 septemer 2018

 

Avgång från Mon kl. 10.00

 

åter till Mon ca kl. 16.00

 

250 kr vuxna, barn 75 kr

 

Anmälan Söderköpings turistbyrå på tel. 0121-181 60

Information: Turistbyrån: 0121-18160 M/S IDA: 0709-1470 78 Karl & Gunnel: 0121-513 15